Thursday, July 16, 2009

ၿမန္မာ လက္ယက္တြင္း မ်ားကိုဘေကာင္းဘေလာ႔ဂ္ (http://bakaung.blogspot.com)ရွိ ေရနံေခ်ာင္းမွ ေဖကံေကာင္း ၿဖစ္ေစဖို႔ ပို႔စ္မွ ကူးယူတင္ဆက္ပါသည္။ ခြင္႔ၿပဳသည္႔အတြက္ေက်းဇူးကိုဘေကာင္း။